Открити приемни по селата

Съгласно утвърден график започват приемните дни на зам.кметовете по селата. Желанието на общинското ръководство е чрез тези срещи да се поддържа жив диалогът с жителите на населените места, хората да имат възможност да споделят свои въпроси, предложения, идеи за развитието на родния край. При възможност някой от проблемите ще се решават на място.
Първият открит приемен ден на зам.кметовете е на 20 февруари от 9,00 ч. в Атолово. На 21 февруари ще бъдат посетени селата Леярово, от 9,00ч. и Поляна с начален час 10,30ч. На 23 февруари зам.кметове ще посетят селата Каменец, от 9,00 ч. и Саранско от 10,30 ч.
Приемните дни ще продължат. Графикът за м.март ще публикуваме в края на февруари.