Опитът на Иречеково

АМАЗОНКИ ПРЕВЗЕХА КУКЕРСКИЯ ПРАЗНИК
Като неповторим определиха тазгодишния кукерски празник в Иречеково домакини и гости. И това не е само поради прекрасните кукерски маски, многобройната група на маскираните, които наброяваха над 50, интересния ритуал, но и заради още нещо. Тази година особено активно беше участието на млади момичета. Красиви, енергични, смели те танцуваха с десетки хлопки на кръста, техните маски бяха най-интересни, появата им във всеки дом се превръщаше в празник на надеждата и младостта. Затова обраха и наградите накрая. Какво ли да очакват иречековци догодина? Може би изцяло дамска кукерска група , която ще предизвика мъжете да си подготвят рекорден брой хлопки и още по-страшни гугли и капашони!