ОИЦ представи процедури с обявен прием на проекти по ПРСР 2014-2020г.

НОВ ШАНС ЗА ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Експертите на Областен информационен център/ОИЦ/ Ямбол интересно и достъпно запознаха стралджанци с трите процедури с обявен прием на проекти по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г. Участниците в информационната среща сред които занаятчии, земеделски производители, бизнесмени, общественици, медии се запознаха с условията за кандидатстване по процедурите: „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“, „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от договора за функционирането на ЕС“. В Стралджа и общината живеят и работят десетки занаятчии и земеделски производители които биха могли да се възползват от предложенията за разработка на проекти, в които допустимите разходи варират от 10 000 до 600 000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 7 декември 2018г. Експертите на ОИЦ Ямбол са готови да дадат допълнителна информация на всеки, който пожелае.