Обява

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА!

Във Военно окръжие Ямбол се приемат заявления за кандидатстване за начална военна подготовка. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията:
– Не трябва да имат военна подготовка
– Да са пълнолетни граждани на РБългария и да нямат друго гражданство
– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер
– Срещу тях да няма образувано производство за умишлено престъпление от общ характер
– Да са годни и психологически пригодни за военна служба
– Да представят копие от диплома за завършено образование
Курсовете ще се проведат:
– В ЕЦНП в.ф. 22160 Плевен
01.10.2018г.- 26.10.2018г. – прием на документите до 20.08.2018г. в НВУ“В.Левски“ В.Търново
10.04.2018г. – 04.05.2018г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна
23.07.2018г.-17.08.2018г. – документи се приемат до 31 май 2018г.
За справки: Офис за водене на военен отчет на община Ямбол ,гр.Ямбол, ул.Търговска 11 , тел. 046/66 22 41, 046/66 22 56 или 089 55 687 Петър Петров