Общински кукерски празник

За берекетлия година пророкуваха кукерите в Стралджа

ИЗГОНИХА ЗЛИТЕ ДУХОВЕ, ЗАОРАХА, ЗАСЯХА, БЛАГОСЛОВИХА ЗА ПЛОДОРОДИЕ

    Като пищен, красив, шарен ще се запомни поредният   Общински кукерски празник в Стралджа. В него взеха участие групи от Първенец, Джинот, Зимница, Воденичане, Камен, Стралджа. И всяка от групите показа най-красивите маски съхранени от миналото или изработени с много любов и умения от съвременни майстори.Зрителите истински се наслаждаваха не само на красивите гугли и капашони, на богатите кукерски костюми, които блестяха на слънцето закачливо, възхищаваха се на многобройните хлопки  и талантливо изработените герданета.  Особено се радваха на представените ритуали в които весело  и пародийно, чрез великолепните кукерски персонажи, оживя целият човешки живот с  трудолюбието и надеждите за берекет, с любовта между мъжа и жената, с майсторството в изпълнение на оран и жътва, с отношението към животните. Забавни бяха  както главните герои, кукерските булка и годеник, така и   включването   на   доктор, поп, полицай, мечкадарин с мечка. Седем пъти  прозвуча един и същи благослов: „Да иде в дън земята злото, да бъде цар доброто!“ Седем кукерски булки повториха пожеланията: „Както е здрав на кукерите джумука, тъй да сте здрави всички тука!“ с последващи благопожелания за повече деца във всеки дом, за повече жълтички в портмонето, за добра стопанска година.  Журито, с председател Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“ , разпредели справедливо средствата осигурени за награди от община Стралджа. Класирането оглавиха двете кукерски групи от Стралджа- на читалищата „Стралджа 2016“ и „Просвета 1892“. На второ място се наредиха кукерите на читалищата от Зимница и с.Камен, а на трето – кукерите на Джинот и Първенец. Специалната награда на кмета на общината спечели групата на Воденичане. Връчвайки наградите  Атанас Киров, кмет на общината, благодари на всички участници с пожелание да продължават и поддържат традицията. И все повече млади хора да бъдат нейни последователи и разпространители.