Община Стралджа стартира Дезакаризацията /пръскане срещу кърлежи и бълхи/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Стралджа стартира Дезакаризацията /пръскане срещу кърлежи и бълхи/ от 21 часа на 17.06.2024 г. в Централна градска част, Градски парк, парк „Младост“, Градски стадион, кварталите на гр. Стралджа и зоните за отдих. Тази година поетапно ще бъдат третирани 90.20 декара.
Пръсканията ще се извършват при подходящи метеорологични условия. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.
Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.