Община Стралджа очаква мнения и предложения в подготовката на Бюджет 2023 г.

Разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения за развитието на общината.

Неизменна част във формирането му заема участието на гражданите,кметове,кметски наместници,второстепенни разпоредители

Очакваме Вашите мнения,препоръки и предложения за проекта на бюджет в център за информация и услуги  на община Стралджа  или на електронен адрес  obshtina@straldzha.bg до 31.07.2023г.