Община Стралджа очаква мнения и предложения в подготовката на Бюджет 2024 г.

Разработването и приемането на общинския бюджет е едно от най-важните решения за развитието на общината.
Неизменна част във формирането му заема участието на гражданите,кметове,кметски наместници,второстепенни разпоредители.
Очакваме Вашите мнения,препоръки и предложения за
проекта на бюджет в център за информация и услуги на община Стралджа или на електронен адрес obshtina@straldzha.bg до 26.01.2024г.