Община Стралджа започва извършване на дезакаризация срещу бълхи, кърлежи и бяла американска пеперуда

Община Стралджа започва извършване на дезакаризация срещу бълхи и кърлежи в междублокови пространства, квартали и паркове на територията на Община Стралджа на 10.08.2022 г. от 21 часа.

Ще се извърши пръскане и срещу бяла американска пеперуда. За нападнатите дървета от бяла американска пеперуда на територията на града /парковете и улиците/ ще се използва бактериален препарат, който е безопасен за хората, животинския свят и околната среда, прилага се без карантинни срокове. Пръскането ще се извърши на 11.08.2022 г. от 21.00 часа.