Община Стралджа започва извършване на дезакаризация срещу бълхи и кърлежи

Община Стралджа започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват при подхоящи метереологични условия.
Дезакаризацията/ пръскане срещу кърлежи/стартира от 03.05.2023 г. в Централна градска част, Градски парк и в кварталите на гр. Стралджа. И тази година поетапно ще бъдат третирани 91.70 декара. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.
Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.