Обучителна група

МОЖЕМ ДА СЕ СПРАВИМ!
Учителите са за това – да помагат! И да бъдат винаги близо до ученика, за да се справи той със затрудненията по пътя на знанието. В ОУ“Хр.Ботев“ Войника четвъртокласниците от групата с обучителни затруднения по български език и литература с ръководител Милена Узунова знаят това, вярват на своите учители и постигат целите, които си поставят. Пред гости от кметството и читалището децата показаха какво са научили през годината и са достатъчно уверени. Особено въодушевени бяха от участието в играта „Стани богат със знания“, където имаха възможност да бъдат и оригинални.