Обновление

ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА ОТСЕЧКАТА САРАНСКО-ТАМАРИНО
Проблемната отсечка Саранско- Тамарино скоро ще бъде обновена. По решение на общинското ръководство за осъществяване на крайно наложителния ремонт на труднопроходимите за МПС 500 м. са заделени 155 хил.лв. от общинския бюджет. Строителните работи по договор ще трябва да приключат в рамките на един месец.
Отсечката Саранско-Тамарино, която е общински път, се ползва много активно и като част от републикански път ІІ-53 със сериозен поток автомобили в посока Средец. Именно това предизвика разбиването на асфалта , за който сега се грижи общината. Инвеститорският контрол се изпълнява от специалистите на отдел ТСУ.