Обновление в Домашен социален патронаж

С ПРОЕКТ ОБНОВЯВАТ УСЛУГАТА „ДСП“
Община Стралджа заедно с фонд 4Социална закрила“ изпълняват Договор за съвместна дейност по проект „Доставка на кухненско оборудване и обзавеждане за ДСП в гр.Стралджа, община Стралджа“. Проектът е на обща стойност 29 575, 20 лв. Целта на предложението е да се обнови и модернизира част от оборудването и обзавеждането на Домашен социален патронаж в гр.Стралджа чрез закупуване на нови електрически професионални кухненски уреди и обзавеждане. Това ще създаде условия и възможност за подобряване и улесняване работата на персонала в Домашния социален патронаж и предоставяне на по-качествена услуга на потребителите, които на този етап са над 80.