Нов облик за най-голямото училище в община Стралджа

Община Стралджа сложи началото на проект по „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 “ с откриване на строителна площадка в най-голямото училище в общината-СУ”П.Яворов” гр.Стралджа. Стойността на проекта възлиза на 1 170 073.36 лева с ДДС, като след процедура, за изпълнител на проекта е избрана фирма „ ИНКОМ ПВ “ ООД град Ямбол с управител инж. Васил Горнаков. В ремонта се предвижда да бъде подменена отоплителната инсталация ,ремонт на стълбищните площадки, подмяна на осветителни тела, а санитарните възли ще бъдат цялостно обновени. След приключване на ремонтите по вътрешната част , ще се санират и боядисат сградата на училището и столовата. Планирани са и частични ремонти по канализацията и водопровода на учебното заведение. Бутилка шампанско с надежда за бързо и качествено изпълнение на проекта отвориха областния управител на област Ямбол Димитър Иванов и кметът на общината Атанас Киров . Срокът за изпълнение на проекта е 180 дни.