Нова маркировка по републикански пътища в община Стралджа

Агенция ”Пътна инфраструктура” стартира работа по поставяне на нова маркировка на пътя Стралджа – Зимница . Полагане на маркировка ще се осъществи и по отсечките Стралджа – Първенец, Стралджа – Лозенец и Стралджа – пътен възел „Петолъчката“ . Така Агенцията ще изпълни поетите обещания за по – добро качество на маркировката в общината. Новата маркировка по част от републиканските пътища на територията на община Стралджа ще доведе до по-добра видимост за шофьорите и така търсеното намаляне на пътнотранспортни произшествия по вече новомаркираните отсечки.