На 1 април, в 11.00 часа тестват сирените за ранно предупреждение

Във връзка с Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, на 1 април, понеделник, от 11:00 ч. ще се проведе тренировка чрез задействане на сирените на територията на област Ямбол.
На територията на община Стралджа точно в 11 ч. ще се чуе сирената на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението с акустичния сигнал „Въздушна опасност“.
Включването на сирените е планово и се извършва два пъти годишно през месеците април и октомври.
Призоваваме гражданите да запазят спокойствие по време на техническата проверка.