На „Трифон Зарезан“ в Стралджа

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРО ВИНО, РАКИЯ И ПЕЛИН

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Организира конкурс за най – добро домашно вино – бяло и червено, ракия и пелин по повод празника „Трифон Зарезан” на 14 февруари 2023г.
Желаещите да вземат участие в конкурса е необходимо да представят своята продукция на 14.02.2023г. /вторник/ от 8.30 до 9.30 часа, в Ритуалната зала на общината.
Компетентно жури ще оцени най – добрите производители на вино, ракия и пелин – реколта 2022г.
Както всяка година ще бъдат присъдени награди в следните категории:
1. Раздел – бяло вино – I, II и III място;
2. Раздел – червено вино – I, II и III място;
3. Раздел – пелин – I, II и III място;
4. Раздел – ракия – I, II и III място.

От организаторите