На вниманието на учениците

КОНКУРСЪТ“ РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ – КРАЕВЕД“ ОБЕЩАВА НАГРАДИ
Община Стара Загора, НЧ“Св.Климент Охридски 1858“, клуб „Род и памет“ Ст.Загора и Българска генеалогична федерация „Родознание“ са организаторите на Националния конкурс „Родоизследовател – краевед“, чиято цел е да съхранява и развива българската духовна култура и народопсихология, историческата и родова памет, за установяване на родствени връзки между поколенията, с цел възпитание на подрастващите в родолюбие. Конкурсът има състезателен характер, участниците се разпределят в четири възрастови групи: от ІІ до ІV клас, от V до VІІ клас, от VІІІ до 12 клас и над 20 г. Заявките за участие в конкурса се изпращат до 10.10.2018г. на ел.адрес: kliment_oxridski@abv.bg, а конкурсната програма ще бъде качена във фейсбук страницата на читалището след изпращане на всички заявки. Конкурсът ще се проведе на 27.10. 2018г. в сградата на НЧ“Св.Климент Охридски 1858г.“ Участниците ще представят пред професионално жури разработките си в резюме, до една страница. Най-добре представилите се получават награди и диплом.
Изпращайте материалите си с подробно описание в писмен вид до 20.10.2018г. на адрес: гр.Ст.Загора 6001, бул.“Цар Симеон Велики“ 156 НЧ“Св.Климент Охридски 1858“ / за конкурса „ Родоизследовател – краевед“/.