НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СВИНЕ!

Във връзка с писмо на Министъра на земеделието,храните и горите по повод заседание на Централен епизоотичен съвет, Община Стралджа съобщава на всички собственици на свине, че селата от общината, които попадат в 20-километровата зона за преустановяване отглеждането на свине в обектите тип „заден двор“ са: Джинот, Саранско, Чарда, Иречеково, Тамарино, Каменец, Воденичане, Зимница, Палаузово, Люлин.
Припомняме, че по разпореждане на министъра на земеделието всички собственици на свине, отглеждани в задния двор, са задължени да регистрират животните си в общината!