На вниманието на данъкоплатците

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!

В края на месец юни изтича срокът в който данъкоплатците могат да използват правото си за плащане на местни данъци и такси. В Информационния център при общината, отдел „Местни приходи“ , гражданите могат да заплатят задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2018 г. Пак там може да се заплати и данъка върху превозните средства за 2018 година. Припомняме, че данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, могат да се плащат на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. Патентният данък може да се плати на 4 равни вноски до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Туристическият данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Задълженията могат да се заплащат в брой или чрез ПОС терминал на касата при отдел „Местни приходи” или по банковата сметка на Община Стралджа.