Началото на новата учебна година в Стралджа

БУКЕТ ЛЪЧИ ПОДНЕСЪЛ Е ДЕНЯТ
Ден обикновен и все пак тъй различен! Ще го запомнят първокласниците на СУ“П.Яворов“ в Стралджа, които тази година наброяват 71 в три паралелки, ще го запомнят всички останали ученици, учители и родители, за които вълнението беше част от празника. Приветствието на директора Валентина Маринова за всички присъстващи беше изпълнено с добри думи и много обич към учениците, с вяра в учителите и желание за съвместна работа с родителите. Специални благодарности получи Атанас Киров, кмет на общината, за ежедневната подкрепа в решаване проблемите на образованието в града и общината. Стана ясно, че благодарение активната подкрепа на г-н Киров тази година, продиктувано от изискванията на пазара на труда, в СУ“П.Яворов“ е разкрита паралелка по професия „Работник в заведенията за хранене“ с дневна форма на обучение . Завършилите специалността ще намират реализация в хотели и ресторанти. За обучението училището има необходимата база , както и учители-специалисти по специфичните предмети. Поздравления за една успешна нова учебна година поднесе и г-н Киров, отправяйки заслужена благодарност към целия учителски колектив. Да се учат прилежно, да бъдат любознателни и упорити, да слушат и уважават учителите си прикани той първокласниците и всички ученици припомняйки, че те са бъдещите граждани на които ще разчита града и общината.
С развети знаменца приветстваха поздравленията първокласниците. И полетяха към синьото небе трицветни балони, като надежди за нови мечти и успехи. Приятно допълнение беше участието на децата, лауреати от фестивала в Казанлък „Пусть всегда будет солнце“.
По традиция кметът на общината удари първия звънец, за добър път менче с вода плисна директорът на училището. И към празнично украсените класни стаи първи се отправиха първокласниците, където изненадите за тях продължиха.
Тържества по повод първия учебен ден се проведоха и в основните училища в Стралджа, Зимница и Войника. Празници имаше и във всички детски градини.