Най-добрите на „Мараш пее“ Стралджа 2023

КЛАСИРАНЕТО
И тази година народния събор „Мараш пее“ приключи, доставяйки много радост на жители и гости на града. На сцената се изявиха 25 танцови колективи – за обработен и автентичен фолклор и танцови клубове за български народни танци.
Журито каза своята тежка дума:
Първа възрастова група
Първо място – Група „Звънче“ ДГ“Надежда“ гр.Елхово
– Танцова школа „Всички стъпки“ Ямбол
Второ място – ДТС“Здравец“ с.Гавраилово
– ДТС“Усмивки“ при СУ“П.Яворов“ Стралджа
– ДТС“Боляровче“ гр.Болярово
Трето място – ДТС“Яница „ Елхово
– ДТС“Пламъче“ с.Чубра
Поощтрения – ДТС“Мечта“ Джинот
– ДТС“Хорце“ Джинот
– ДТС гр.Лозница
Втора възрастова група
Първо място – ДЮТК„Здравец“ с.Гавраилово
– ЮТС „Зорница“ Сонгурларе
Второ място – ДТС“Яница „Елхово
– Самодеен младежки танцов състав„Луди млади“ с.Чубра
Трето място – танцова група „Божур“ Чарда

Трета възрастова група
Първо място – група за автентичен фолклор с.Кабиле
Второ място – ТС“Златен клас“ Зимница
– ФТК„Тракийска китка“ –Гавраилово, Селиминово
Трето място – група „Буенек“ с.Блатец

Наградата на кмета на общината: ТС“Детелина“ с.Стара река , община „Тунджа“
Специалната награда: ФА“Въжички“ Стралджа

Клубове за български народни танци
Първо място – „Радост „ Ямбол
Второ място – „Престиж“ Сливен
– „Аптолкьой“ Чубра