Награда от Узунджово

БРОНЗОВ МЕДАЛ ЗА СЕДЯНКАТА НА „ЗАГАРКИ“
Фолклорната група при НЧ“Пеньо Енчев 1928“ с. Палаузово обогати своята колекция от награди. С представяне на обичая „Седянка“ на Националния фолклорен фестивал в Узунджово самодейците спечелиха бронзов медал в направление „Автентичен обичай“. Журито оцени високо уменията на жените да покажат как се събира седянката, какво е общуването, какви шеги и гатанки си разменят. Интерес предизвикаха уменията при предене , чепкане, навиване на прежда и, разбира се, изпълнението на песни, характерни за селото, автентичните носии и хората.