Награда за знания и умения

ВТОРО МЯСТО ЗА ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИТЕ ОТ СТРАЛДЖА
В организираното от БЧК – Ямбол състезание за Ученически екипи по първа помощ взеха участие 9 отбора сред които и представителите на БМЧК Стралджа. По време на състезанието на проверка бяха подложени уменията на учениците за оказване на първа помощ. Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол, който откри състезанията, поздрави участниците за тяхната мотивация да участват в хуманната инициатива на БЧК, свързана с оказване на първа помощ и спасяване на човешки живот. Гергана Георгиева, щатен специалист в ОС на БЧК Ямбол, ги запозна с регламента за провеждането. Всеки отбор премина през четири пункта и беше оценяван стриктно от съдии – квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. На първи пункт се проверяваха теоретичните знания на участниците. На втори и трети пункт участниците действаха по предварително зададени ситуации, в които е необходимо да се окаже помощ на пострадали лица. Всеки отбор демонстрира практическите си умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения и счупване на крайници в резултат на пътнотранспортно произшествие. На пунктовете имаше статисти от БМЧК, които бяха дегизирани и пресъздаваха различните ситуации. На четвърти пункт отборите демонстрираха уменията си свързани с изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен.
Отборът на СУ“П.Яворов“ Стралджа се представи достойно и спечели второто място след ОУ „П.Р. Славейков” – гр. Ямбол. Стойчо Стойчев, зам. председател на БЧК връчи грамоти и награди на всички участници в състезанието.