Местна инициатива за заетост

Четиридесет лица от община Стралджа регистрирани като безработни в Бюрото по труда започват обучение по проект на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г” – „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“. Инициативата цели да се подобри достъпът до заетост, като се осигури интегриране на пазара на труда. Дейността на проекта е насочена към активирането на лица от целеви групи със завършено средно образование, както и включването им в професионална квалификация по професиите: „Охранител“,“Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“, „Търсене, спасяване и извършване на безаварийно възстановителни работи“.
Очаква се в следствие резултата на инициативата, освен да се осигури устойчива заетост за безработните, така и да се постигне една успешна реализация в бъдеще време на лицата участвали в нея.