Летни занимания

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Стралджа

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СТРАЛДЖА

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СТРАЛДЖА
организират летни занимания с цел превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви
График на дейностите включени в летните занимания през ваканционните дни на лято 2023г. за децата и младежите от община Стралджа.:

№ дейност място дата час
1 Лятна академия ЦОП от 20 юни
до 31август,
вторник и четвъртък 10 – 12часа
2 Футболно лято стадион в Южен парк от 19 юни
до 31август,
три пъти в седмицата По договорка с треньорите
3 Детски аниматор пред хотел „Хемус“ 7 юли 2023г. 18часа
4 Лятно кино площад „Демокрация“ 21 юли 2023г. 19часа 30мин.
5 Пейнтбол Южен парк 22 юли 2023г. 16часа
6 Детски аниматор пред хотел „Хемус“ 28 юли 2023г. 18часа
7 Детски аниматор пред хотел „Хемус“ 4 август 2023г. 18часа
8 Пейнтбол Южен парк 25 август 2023г. 15часа 30мин.
9 Детски аниматор пред хотел „Хемус“ 25 август 2023г. 18часа

ЩЕ ИМА И ИЗНЕНАДИ !!!