Кметът на община Стралджа забрани използването за къпане на всички язовири и водоеми на територията на общината

Със своя заповед кметът на община Стралджа Атанас Киров забранява на територията на общината къпането, плуването, гребането в открити водоеми – канали, реки, язовири и микроязовири. Заповедта касае 51 микроязовира на територията на община Стралджа, открит басейн в с. Тамарино, закрит плувен басейн в СУ „П.К.Яворов“ в град Стралджа и образувалата се водна площ в местността „Благото“ край с. Атолово, както и всички реки в землищата на общината. Целта на настоящата заповед е осигуряване безопасността на гражданите и предотвратяване на водни инциденти.
Кметовете на населени места и кметски наместници имат задължението да поставят знаци забраняващи къпането около водните площи в техните землища.
Концесионерите и наематели на язовири и микроязовири, съгласно заповедта, трябва да предприемат действия за обезопасяването им и недопускане на нерегламентирано къпане и плуване във водните площи.