Карнавал в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа

ПРАЗНИК ВЕСЕЛ, ПЪЛЕН С ЧАР…
„Хей, свърши се таз година!“ И радостта на децата от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа е обяснима. Те приключиха своите учебни занятия с весел карнавал, а забавлението редуваха с доказване на знания. Всяка изява беше като атестат за добре свършена работа през годината и гаранция, че догодина всички ще продължат напред с по-голяма увереност