Кандидатствайте!

ПРИЕМАТ В РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
До 30.09.2018г. във Военно окръжие Ямбол, Офис за военен отчет на община Ямбол се приемат документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв по МЗ ОХ – 1296 от 20.12.2017г. Службата ще се изпълнява във военни формирования в градовете Сливен, Бургас, Ст.Загора, Пловдив, Варна и в други градове съгласно заповедта на министъра на отбраната.За служба в доброволния резерв могат да кандидатстват всички български граждани , навършили 18г., здрави, неосъждали или следствени.Службата се изпълнява като резервистите са на разположение за активно изпълнение на служебните си задължения или чрез активно изпълнение на служебни задължения. За това, че резервистите са на разположение за активно изпълнение на служебни задължения получават по една месечна заплата всяка година в зависимост от длъжността на която са назначени от 600 до 1000 лв., а когато активно изпълняват служебните си задължения получават заплащане в зависимост от длъжността и времето на активно участие. Службата в доброволния резерв не ограничава изпълнението на трудови и граждански договори с работодатели. За справки и повече информация в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол, гр.Ямбол ул. Търговска 11 и телефони: 66 22 41 , 66 22 56 или 089 55 687 Петър Петров