Кампания

 

ДА ОБОГАТИМ ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ!

Исторически музей – Стралджа е една от  забележителностите на нашия град и общината. Със своята експозиция той привлича вниманието на местните жители и гости, изключително полезен е за децата и учениците, които могат да проследят историческото развитие на родния край. За времето на съществуването си до сега музеят има стотици посещения. Отчитайки този факт общината организира кампания за набиране на нови експонати с които да се обогатят различните отдели.

Ако притежавате стари предмети на бита, оръдия на труда, документи, снимков материал, монети, народни носии, занаятчийски произведения и др. антики направете родолюбиво дарение на Исторически музей Стралджа. Ще се присъедините към групата на дарителите и ще получите благодарност за проявеното съпричастие към една добра идея.

За повече информация и предаване на материалите търсете Снежана Вълкова, гл.експерт в отдел „Хуманитарни дейности“ , община Стралджа. Тел. за връзка: 04761 64 68.