И пак ще бие първия звънец

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!
Всички учебни заведения в община Стралджа са готови за първия учебен ден. Тържественото откриване на новата учебна година е на 17 септември с начален час 9,00 ч.
В четирите училища на територията на община Стралджа в първия учебен ден се очаква да пристигнат 1178 ученици. Броят на първокласниците, които ще прекрачат прага на училището за първи път, е 123 като най-много те ще бъдат в СУ“П.Яворов“- 70 деца в три паралелки. Пътуващите ученици в общината ще наброяват 212.
В детските градини броят на децата е 344, от тях 107 са 6-годишните и 96 – на 5 години. Има пътуващи 51 малчугани.