ИСТОРИЯТА НА СТРАЛДЖА ОТ ИВАН ДИМЧЕВ ЩЕ БЪДЕ ПРЕИЗДАДЕНА!

ЧУДЕН ПОДАРЪК ЗА СТРАЛДЖА

На 4 април в общината зам.-кметът Гроздан Иванов посрещна като скъпи гости Красимир Слабаков(син на известния наш артист Петър Слабаков) и неговата съпруга Мария, която е родом от град Стралджа( от рода Караколеви). Поводът беше първата написана история на Стралджа от дядото на Мария – Иван Димчев, която тя съхранява като безценна реликва.
След изключително интересния разговор с гостите и разглеждане на книгата г-н Гроздан Иванов развълнувано сподели: „Днес, държейки я в ръцете, само за няколко минути научих факти, които за пореден път ме карат да бъда горд с родното си място. Какво е общото между Цар Фердинанд и Стралджа, какво е общото между великия роман „Крадецът на праскови“ и Стралджа? Какво е общото между византийската принцеса Анна Комнина и Стралджа? Какво е общото между Антон Страшимиров и Стралджа? Кое стихотворение на Пейо Яворов, освен вече известните ни, е написано в Стралджа и още , и още исторически факти“ . Община Стралджа, НЧ“Просвета -1892″ и семейство Слабакови взеха категорично решение: „Да издадем тази непубликувана досега история на Стралджа, защото нашият град заслужава да знае още за миналото си. Със семейство Слабакови си поставихме срок до празника на града – 8 ноември първата история на Стралджа да бъде издадена!“