Изключително признание за Стралджа

ЗА ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ В ПРАВЕНЕТО И СЪЗДАВАНЕТО НА УСТОЙЧИВИ ПОЛИТИКИ
Гр.Стралджа и Атанас Киров, кмет на община Стралджа, са финалисти за Наградите „Иновации в политиката“ организирани от Институт за иновации в политиката /ИИП/ Австрия. Номинацията е за проекта „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“, реализиран с финансовата помощ по Програма“Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Стралджа е с най-високи резултати в категория „Екология“, състезавайки се с над 600 други проекти, журирани от 1054 независими европейски граждани.
„Гордея се, че нашият град се вписва толкова категорично в тази престижна европейска класация! Фактът, че сме на финала на едно сериозно състезание доказва способността на екипа за разработка и реализация на смели и дръзки идеи. Високата оценка ни радва и амбицира!“, споделя Атанас Киров. Церемонията по връчването на европейските годишни награди ще се състои през месец ноември във Виена, Австрия.
Наградите „Иновации в политиката“ са най-престижното европейско отличие в публичната сфера. Организаторите имат амбициозната цел да открият проекти, които подобряват средата на живот в Европа , променят живота на европейските граждани.
Проектът „Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на училища, ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, обл.Ямбол“ е реализиран от община Стралджа в партньорство с INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY RESEARCH AS – Норвегия с обща цел повишаване привлекателността на региона чрез подобряване на условията в учебните и детски заведения чрез въвеждане в експлоатация на централизирана система за отопление с възобновяем енергиен източник – геотермална вода от съществуващ сондаж. С постигане на планираните резултати в града е създаден един успешен модел за партньорство, подобрена е енергийната ефективност на сградите, от там – намаление на разходите за топлина и ел.енергия, намаляване емисиите на парникови газове, осигуряване комфорт за протичане на успешен учебно-възпитателен процес.