Зов за помощ!

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Маленово, община Стралджа, апелира за помощ по набиране на кръводарители в Кръвен център – гр. Ямбол към МБАЛ „Свети Панталеймон”. Решението за даряване на кръв е лично, дълбоко човешко право и се дължи на собствена убеденост. Нека не забравяме, че преди всичко сме хора.

            Молим, гражданите на гр. Стралджа да се отзоват на нашия апел за помощ!

            В дарителската кампания може да се включи всеки здрав човек от 18 до 65 год. възраст, без значение е кръвната група.

            Нека спасим един човешки живот!