Зимница спасява 160-годишния си храм

Най-значимата забележителност на с.Зимница е църквата, построена в периода на Българското Възраждане, изцяло със средства събрани от местното население. Трикорабна, със стенописи, покриващи цялата вътрешна фасада, изобразяващи различни библейски сюжети, те представляват ценни произведения на живописното изкуство.
Състоянието на храма обаче буди тревога още през миналия век, когато се получава отцепване на северната стена. При ремонт северната и южната страни са свързани чрез железни пръти и здравината е запазена. Периодично са правени ремонти на покрива за отстраняване на течове. Стенописите, направени изключително със средства от дарения, също са претърпели сериозни увреждания от проникващата влага и пукнатините по стените, получени вследствие на изместванията.
Към настоящия момент, отново със средства от дарения, е подменена дограмата, поставена е входна врата и отоплителна печка, което гарантира благоприятни условия без влага.
Църковното настоятелство, с председател Отец Борис Манов, при храм „Св.Димитър“, единодушно реши да започне работа по ремонт, реставрация и консервация на стенописите на северната стена, където щетите са най-големи. Сумата, необходима за това начинание е 11 хиляди лева. От дарителските каси са събрани 4 хиляди лева, но те са крайно недостатъчни. За всички, които са съпричастни с инициативата, могат да помогнат чрез дарения в Храма или на посочената дарителска сметка:
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД /ALLIANZ BANK BULGARIA/
IBAN: BG87BUIN95611100593438
BIC: BUINBGSF
ХРАМ СВЕТИ ДИМИТЪР, с.Зимница
Ремонтната и реставраторска работа ще бъде възложена на преподаватели и реставратори от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Иконография и стенопис“.