За празника

СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ
По повод Празника на Стралджа, 8 ноември, до кмета на общината Атанас Киров пристигат поздравителни адреси. „Радвам се, че Община Стралджа се развива успешно и има своите постижения. Пожелавам на Вас и екипът , с който работите, на всички стралджанци един прекрасен празничен ден, изпълнен с чисти и светли мисли, с радост и топла човешка взаимност. Бъдете все така упорити, всеотдайни, самоотвержени в работата и постигане на целите. Уверявам Ви, че всяка добра идея ще бъде подкрепена от правителството и лично от мен като народен представител. Бъдете горди с богатата история на Стралджа и района, с прекрасните народни традиции, които поддържате и обогатявате!“ се казва в поздравителния адрес на Волен Сидеров, народен представител. „Този ден е повод да се докоснем до миналото и да се гордеем с настоящето на родния край. Нека правим всичко с мисъл за идващите поколения, защото съграденото от нас ще бъде пример и мост към тях утре. Нека в домовете Ви има спокойствие, сила и вяра.
Бъдете все така задружни и всеотдайни. Когато всички заедно обединим усилия можем да допринесем за развитието на страната ни и да запазим нашето културно и историческо наследство.“ пожелава Галя Захариева, народен представител.

Искрени благопожелания по повод празника изпраща д-р Султанка Петрова, зам.министър на труда и социалната политика: „Споделям Вашата радост и вълнения!Културното и историческо наследство, традициите, развитата просветна и образователна дейност, читалищната дейност и авторитетът на това уникално място са съхранени и до днес благодарение на будното гражданско общество и старанието, с което общинското ръководство работи за успеха и развитието на гр.Стралджа. Нека имате смелост и сили, за да продължите изграждането на съвременния облик на Вашия прекрасен град и да създавате условия за по-добър живот на жителите му!“
От името на Изпълнителния комитет на СБУ поздравления отправя д.ик.н. Янка Такева, Председател на СБУ. „Изразявам дълбокото си уважение към Вас и екипа, който ръководите и високо ценя приноса Ви в съвместната ни ползотворна дейност за издигане качеството на образователния и възпитателен процес в училищата и детските градини и за утвърждаване авторитета на учителската професия.“ се казва в поздравителния адрес.
С благодарност за добрите взаимоотношения в съвместната работа и пожелания за здраве, щастие, иновативност и просперитет към г-н Киров се обръща Калина Казанджиева, директор на ТСБ – Югоизток. Сърдечни са благопожеланията и на Христо Христов, кмет на Община Болярово.