За повече млади квалифицирани кадри

ОбС УТВЪРДИ НОВИ 6 СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ – СТИПЕНДИАНТИ

Педагогика, социални дейности, икономика, журналистика, медицинска и инженерна специалност са позициите по които през следващата година община Стралджа ще осигури стипендии за студенти. Решението е в изпълнение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа. Тази година първите стипендианти вече сключиха своите договори с общината и студентите получават месечното си възнаграждение. Базирайки се на необходимостта от млади и квалифицирани кадри общината ще продължава да работи в тази насока с цел привличане на повече образовани специалисти на работа в родния край.