За късмет на с.Войника

ТРИЗНАЧКИ ЛАЗАРКИ ТАНЦУВАТ ЗА ЗДРАВЕ
Валя, Иванка и Татяна са тризначки от с.Войника. От няколко години те са част от групата лазарки, които, облечени в народните носии на селото, обикалят домовете, пеят и танцуват за здраве и плодородие. Навсякъде ги очакват с радост и надежда за добра нова стопанска година. Даряват ги от сърце с пожеланието догодина отново да гостуват.