За желаещите

ВОЕННА ПОДГОТОВКА
От началото на годината във военно окръжие Ямбол в Офиса за военен отчет на община Ямбол може да се запишете за участие във военна подготовка. Подготовката се извършва на две смени: от 12 март до 5 април 2018г. и от 1 до 26 октомври 2018г. във в.ф. 22 160 гр.Плевен. Пътуването, настаняването, храненето, обличането и обучението са за сметка на Министерство на отбраната. За участие във военната подготовка могат да се запишат всички граждани , навършили 18г., не са преминавали военна подготовка, здрави, неосъждани или следствени. По време на подготовката ще се изучава общо войскова подготовка, защита от оръжие за масово поразяване, лично и индивидуално оръжие, ще се провеждат и стрелби. Преминалите военна подготовка ще бъдат зачислени в запаса на ВС, ще получат военна книжка и ще се ползват с предимство при кандидатстване за военна служба. За справки и повече информация в Офиса за водене на военен отчет при община Ямбол, ул.Търговска 11, тел. 66 22 41 , 66 22 56 или 089 55 99 687 Петър Петров.