За Деня на Земята

„СЪТВОРЯВАМЕ ЧУДЕСА ОТ ИЗХВЪРЛЕНИ НЕЩА“

Денят на Земята предизвика и вдъхнови учениците от СУ „П.К.Яворов“ които организираха изложба под мотото „Сътворяваме чудеса от изхвърлени неща“. Представените предмети са изработени от ненужни отпадъчни материали. Под ръководството на учителите Д. Георгиева и Ж. Георгиева те са дело на учениците от V до Х клас и техните родители, които с въображение и креативност им придават нов живот.
Целта на изложбата е да се провокира творческото мислене на децата, като се опитат да създадат нестандартни играчки и предмети от отпадъци за изхвърляне. Това повторно използване на опаковките за създаване на нещо ново, помага на учениците да погледнат по различен начин на заобикалящия ги свят и да разберат, че всеки може да даде своя принос към опазването на природата.