За богатата история за Зимница

КРАЕВЕДЪТ АТАНАС ДИМОВ ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ КНИГА В РОДНОТО СЕЛО

Едно запомнящо се културно събитие в Зимница събра в Ритуалната зала представители на музейното дело от Ямбол, Сливен и Карнобат, любители на краезнанието от община Стралджа, историци, читалищни дейци. Сред тях бяха редакторът Теодора Суванкова, издателят Желяз Кондев и кметът на община Стралджа Атанас Киров.
С представянето на новоизлязлата от печат книга „Краеведски записки, спомени и публикации за с.Зимница“ Атанас Димов не само доказа дълголетния си интерес към историята на родното село, но впечатли със сериозна изследователска дейност в продължение на години. Антоанета Атанасова, секретар на читалището – домакин на събитието, разказа предисторията на книгата, цитира интересни абзаци от нея, както и мнението на специалистите. Вълнуващо прозвучаха стари народни зимничански песни в изпълнение на Денка Данева. С благодарност към всички подпомогнали издаването на книгата започна своето встъпление Атанас Димов след което сподели моменти от подготовката на материалите, обърна внимание върху някой от събитията, които бележат историята на селото.
Да, всеки, който разтвори книгата, ще бъде впечатлен от интересните материали за миналото на този край, за градивни личности, за героизма през различни периоди, за живота и нравите на жителите. Без да определя книгата като история на селището , Атанас Димов отделя значително място за различните периоди от развитието му. От възникването на селището с потомците от Карахисарлии, през трогателните истории от турското робство за отвлечени девойки, за свидните жертви дадени в борбата срещу игото, за удивителния поход на 8-ми пеши приморски полк преминал през памукчийския път със сводестия коминен мост над Чушменското дере, до представяне на конкретни личности , герои и подробности от живота и бита на зимничани. Не пропуска да разкаже за образованието, за културата и читалищната дейност, за кооперативното движение, за църковното дело на Зимница, обръща внимание върху чистотата на българския език в този район. Авторът не само търси истината, оглежда обстоятелствата и вътрешния подтик за всяко действие, той забелязва подробности, обръща внимание на факти, които за местните хора наистина са важни. И дава препратка за нови изследвания, за изпълнение на идеи, които заслужават внимание. Богатият снимков материал в книгата е едно прекрасно допълнение.
Всеки от присъстващите получи с автограф новата книга. Интересът към нея е достатъчно висок, а това вече е признание за автора. Атанас Димов може да бъде сигурен че, „Краеведски записки, спомени и публикации за село Зимница“ ще бъде настолно четиво за зимничани. А разговорът, подет в книгата, ще продължи и в бъдеще.