Започва прием на документи

Община Стралджа съобщава, че в изпълнение на Споразумение с АСП/Агенция за социално подпомагане/ от 5 февруари започва прием на документи за потребители и доставчици на услугата „социален асистент“.
Необходимите документи
За потребители:
– Заявление по образец
– Копие на документ за самоличност
– Медицински документи /ТЕЛК, епикризи и др./
За социален асистент:
– Заявление по образец
– Копие на документ за самоличност
– Автобиография
– Диплом за завършено образование
– Сертификат за преминато обучение / ако има такъв/
Краен срок за подаване на документите в Община Стралджа – 14 февруари.