Законност и ред

ЖАНДАРМЕРИЯТА С НОВИ АКЦИИ В СТРАЛДЖА
В началото на декември в Стралджа бе проведена поредната съвместна акция на жандармерия Бургас, полиция и общинска охрана срещу нарушители на реда. Заловени са седем ромски каруци с незаконно придобити дърва от общинския горски фонд. Представителите на реда отново бяха безкомпромисни и дървата са конфискувани. Те ще бъдат раздадени отново на възрастни самотни хора, които живеят със средства под социалния минимум. На нарушителите са съставени актове. Глобите, които ще трябва да плащат са доста солени, освен това те подлежат на допълнителни проверки за адресни регистрации и незаконно строителство.
Съвместните акции ще продължат като целта е битовата престъпност да се ограничи до минимум, а движението на превозните средства по пътищата да е в рамките на Закона за движение по пътищата и утвърдените от ОбС общински наредби.