Забранява се косенето и почистването на пасища за период от две седмици.

Във връзка с предотвратяване възникването на пожари, за две седмици ще бъде наложена забрана за действия в пасища и ливади.

По публична информация се предвижда Земеделският министър проф. Христо Бозуков съвместно с ДФ „Земеделие” да издаде заповед, съгласно която се забранява косенето на ливади и почистването на пасищата. Пашуването няма да бъде спирано.
Министърът на земеделието проф.Хр.Бозуков допълни, че ще се извършват проверки, но няма да се налагат санкции за необработката на тези терени. Глоби ще бъдат налагани за палене на стърнища, което е абсолютно забранено.