Забранява се косенето и почистването на пасища за период от две седмици.

Във връзка с предотвратяване възникването на пожари е наложена забрана за работни действия в пасища и ливади.

С цел отстраняването на източниците на опасност за причиняване на пожари, в своя заповед Министърът на земеделието Иван Иванов, забранява извършването на косенето на тревата, машинно почистване /мулчиране/, включително и почистването на храсти, през периода 25 юли 2022г. до 7 август 2022г. върху постоянно затревени площи – пасища и мери.

При неспазване на предписанието за забраната, на лицата ще бъдат налагани глоби. Глоби ще бъдат налагани и за палене на стърнища, което е абсолютно забранено.