Държавата да стопанисва 6 язовира в Община Стралджа

ДАЛНОВИДНО РЕШЕНИЕ НА ОбС
От общо 47 язовира на територията на община Стралджа ОбС предлага на държавата да стопанисва 6 от тях. Става дума за язовири с нарушени показатели за технологична сигурност /Маленово, Люлин, Иречеково/, нуждаещи се от спешни ремонти/Недялско/, разположени на опасно близко разстояние до населени места/Каменец/. Само един евентуален ремонт би струвал на общината минимум 200 000 лв., които няма от къде да бъдат осигурени. Справката сочи, че за последните 7 години точно толкова средства са постъпили в касата на общината от наеми на язовири. Планираните годишни приходи от всички водоеми са 43 000 лв.
Съветниците взеха трудното решение след доста коментари и консултации със специалисти. Взето беше и мнението на кметовете на селата, които отчетоха, че изграждането на язовирите е дело на тогавашните ТКЗС-та и доброволен труд на населението, но все пак поеха отговорността за прехвърляне на проблемната собственост към държавата. Кметът Атанас Киров който потвърди, че предложението се предхожда от сериозен диспут по проблема, призна безпокойството си, че язовирите в този си вид могат да се превърнат в реална опасност за живеещите в близост. Затова предложеното решение съвсем не е бягство от отговорност , а по-скоро далновидност.
Промяната е във връзка с изменение и допълнение на Закона за водите, който дава възможност общините , които не могат да поддържат в добро и безопасно състояние своите изкуствени езера, да ги прехвърлят безвъзмездно в полза на държавата. В хода на обсъждането никой не остана безразличен към проблема, но всички потвърдиха факта, че малка община като Стралджа не е в състояние да осигури средства за ремонт на тези водоеми, изградени преди близо половин век. Всички съветници гласуваха „за“ предложението на г-н Киров, който ще изготви мотивирано предложение до Министерство на икономиката за безвъзмездното прехвърляне на язовирите.