„Дървото на живота“ – четвърто издание

С Т А Т У Т

на Четвърти Национален литературен конкурс „Станка Пенчева”
под надслов „Дървото на живота” – Стралджа 2018

ОРГАНИЗАТОРИ

Четвъртият Национален литературен конкурс „Станка Пенчева” се организира от Община Стралджа под патронажа на Кмета на общината и е част от програмата на тържествата, посветени на празника на общината – 8 ноември и нейния покровител Свети Архангел Михаил. Той се посвещава на голямата българска поетеса Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, където се намира бащиния й дом.

ЦЕЛ
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поети и писатели, чието творчество носи духа на нашето време, творчество, търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ

Националният конкурс „Станка Пенчева” се провежда на всеки две години и се финансира от бюджета на Община Стралджа, дарители и други източници и се оповестява в печатни и електронни медии, както и в сайта на Община Стралджа.

Конкурсът се провежда в следните направления поезия – стихотворение /до три броя/ проза – кратък разказ или есе / до три броя и до 5 машинописни страници/.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

Материалите за участие се изпращат до 20 октомври 2018г. на адрес:
гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, Община Стралджа / за Национален конкурс „Станка Пенчева” /.
Конкурсът е анонимен, ¬в плик се поставя по-малък запечатан плик с данните на автора и кратка анотация на творчеството на кандидата.
.

Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от компетентно жури, утвърдено от Кмета на Общината. Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии:
– Оригиналност и творчески подход;
– Езикова и стилистична култура;
– Графично оформяне на творбите.

НАГРАДИ:
Ще бъдат връчени по три награди ( I, II и III- та) за всяко от направленията
І място – грамота и парична награда
ІІ място – грамота и парична награда
ІІІ място – грамота и парична награда
Предвидена е и специална награда – приз Станка Пенчева от Кмета на общината.

На 1 ноември от 11,30 ч. в ресторант „Роял” гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса и връчени наградите на отличените участници. Авторите на наградените творби ще бъдат предварително уведомени за отчитането и връчването на наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Националният конкурс „Станка Пенчева” завършва с литературно четене на наградените творци.

За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:
тел. 04761/64-67, GSM: 0885222006

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ