Добра надежда

КАКВО Е БЪЛГАРИЯ ЗА МЕН?
Ако попиташ сърцето, отговорите ще те залеят като буйна река. И ще ти бъде супер лесно да разкажеш всичко, което чувстваш към родината. С този подход участниците в Първия младежки ораторски форум, организиран от читалище „Зора“ Ямбол в навечерието на годишнината от избухването на Априлското въстание, доказаха таланта си на оратори и бъдещи лидери. За присъстващите, сред които зам.областния управител на област Ямбол Христо Колев и директорът на ПМГ“Ат.Радев“ Евгений Иванов, беше особено приятно да наблюдават състезанието между представителите на ПМГ „Атанас Радев“-Ямбол и СУ „Пейо Яворов“ – Стралджа , ученици от 10-11 клас, които искрено, вълнуващо, аргументирано разработиха темата.
СУ „П.К.Яворов“ бе представено от Ивайло Николаев Русев и Христина Христова Апостолова, ученици от ХІ клас, които след много добро представяне се класираха на второ и трето място.
„Моето градче е малко, но то е мястото откъдето започва България!“ с това въведение започна Ивайло, за да продължи с признанието „Искам да пътувам, не за да търся препитание, а за да опозная света“ и завърши с цитата: „Изтървем ли България, изтървали сме всичко!“.
Христина Апостолова също категорично защити твърдението си, споделяйки че „колкото и далеч да избягаме, не можем да избягаме от себе си, от корените ни, които са тук“.
Форумът доказа не само ораторския талант на учениците, той даде увереността, че България е в ръцете , в ума и в сърцето на младите хора. А това е добра надежда!