Деца зарадваха възрастни и самотни хора от община Стралджа

Десетки възрастни хора, които са потребители по проект:№ BG05M9OP001-2.40-0099 „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община Стралджа и Община Болярово” получиха картички изработени от деца по време на коледно-новогодишните празници. Идеята е на педагозите Вили Тодорова и Светлана Колева от детска градина „Здравец” в град Стралджа. Картичките са направени от децата в групата на двете учителки, с малка помощ от родители, а малките творци искат с този жест да зарадват хора, които няма с кого да споделят светлите празници. Чрез работещите по проекта желанието на децата се превръща в реалност и над 40 възрастни и самотни хора получават детските картички. Трогната от сълзите от радост на възрастните хора, координаторът по проекта Стефка Балтова е повече от категорична, че тези инициативи ще продължат и занапред.