Децата на Зимница

ГОТОВИ ЗА ПЪРВИ КЛАС
И децата на Зимница си взеха довиждане с любимата детска градина. На тържеството представиха своите умения да рецитират, да пеят и танцуват, показаха знания и готовност за постъпване в първи клас. Истински зарадваха своите родители и получиха поздравленията на учителите. Предстои лятната ваканция, а след нея, на есен – в първи клас. Успех, деца!